ZŠ s MŠ Selec, zdroj otázok: zbierka NUCEM

Téma a počet otázok: Živočíchy - 19

Prírodovedná olympiáda - 4. ročník ZŠ

  
Otázky si poriadne prečítaj a vyber správnu odpoveď. Medzi otázkami sa pohybuješ tlačidlami. Ak chceš, zobraz si všetky otázky. Pri nesprávnej odpovedi sa automaticky znižuje hodnotenie.